Decade of Action

Jak získat Britský řidičský průkaz. Řidiči automobilů

Během pobytu ve Velké Británii (Anglii, Walesu, Skotsku) nebo Severním Irsku můžete získat plnohodnotný řidičský průkaz platný i v dalších zemích. Je to velká šance na změnu ve vašem životě. Získání řidičského průkazu:

 • vám může zjednodušit každodenní život,
 • vám může pomoci najít lépe placenou práci,
 • vám otevře cestu k novým možnostem a příjemným zážitkům.
Pamatujte! K tomu, abyste se mohl/a účastnit testů a získat řidičský průkaz ve Velké Británii, nemusíte umět anglicky.
 
Pomohli jsme již tisícům lidí. Naše odborné znalosti a rady vám pomohou zvládnout všechny formality a obstát u testů. Začnete-li dnes, budete moci získat řidičský průkaz během několika týdnů.
 
 
Nemusíte umět anglicky, abyste mohli britský řidičský průkaz získat. Chcete-li skládat teoretickou zkoušku v češtině, MUSÍTE se domluvit se zkušeným tlumočníkem vlastnícím licenci od DSA (Driving Standards Agency).
I při praktické zkoušce si s sebou můžete přivést anglicky mluvící osobu a využít v případě potřeby její pomoc. Tato osoba musí být starší šestnácti let. S tlumočením vám může pomoci i váš instruktor, mluví-li česky.
 
Není vaší povinností zapsat se do autoškoly. Můžete se učit zdarma s jakoukoli osobou starší jedenadvaceti let vlastnící po dobu minimálně tří let řidičský průkaz vydaný ve VB nebo v některé ze zemí EHS/EHP. Pozor! Naše zkušenost ukazuje, že je mnohem lepší učit se řídit pod vedením profesionálních instruktorů. Jejich širokosáhlé vědomosti a zkušenosti jsou zárukou, že se naučíte řídit bezpečně mnohem rychleji.
 
Musíte být starší sedmnácti let.
 
Musíte si být vědom/a toho, že chcete-li se ucházet o britský řidičský průkaz, musíte ve Velké Británii trvale pobývat minimálně po dobu 185 dní.
 
Výuka řízení
Povinnost platit si kondiční jízdy ve Velké Británii neexistuje. Přesto je dobré tuto možnost zvážit. Počet hodin vhodný k dosažení úrovně, na které jste schopen/schopna absolvovat testy řízení, je u každého jiný. Pohybuje se od pár hodin do několika desítek. Oficiálně se uvádí průměr 40 hodin u osoby, která nikdy dříve neřídila.
Uvědomte si, že nejlepší způsob, jak se naučit rychle a efektivně řídit, je učit se s využitím zkušeností a znalostí kvalifikovaného instruktora. Řídíte-li s instruktorem, nemusíte se starat o to, je-li vozidlo v souladu s vyhláškou. Navíc nemusíte uzavírat žádné speciální pojištění.
Další výhodou je, že instruktoři autoškoly běžně dávají svá auta k dispozici k řidičské zkoušce v okamžiku, kdy je žák připraven ji podstoupit. Dík tomu své auto nemusíte uzpůsobovat daným požadavkům, neboť instruktorovo auto je musí splňovat ze zákona.
Jestliže se rozhodnete pro profesionální jízdy, navštivte www.direct.gov.uk., kde naleznete seznam instruktorů řízení podle regionů.
Osoba, jež si účtuje poplatek za pomoc žákovi při řízení, musí být registrována jako ADI (Approved Driving Instruktor – aprobovaný instruktor řízení) nebo PDI (Potential Driving Instructor – potenciální instruktor řízení). V opačném případě se dopouští přestupku.
 
Osobní automobil, ve kterém se budete učit řídit, musí:
 
 • Mít značení s písmenem L vpředu i vzadu (ve Walesu je to buď písmeno „L“ nebo „D“). Jde o ukazatel informující ostatní účastníky silničního provozu, že auto je řízeno žákem autoškoly.
 • Mít pojištění psané na vaše jméno. Je ale možné použít pojištění psané na jinou osobu, pokud je vaše jméno v tomto pojištění zahrnuto. Vlastník tohoto pojištění o to musí zažádat svého pojišťovatele. Není to složitý proces a běžně trvá pár minut – je možné věc vyřídit po telefonu.

Stejné podmínky se vztahují k vozidlu, ve kterém budete řidičské zkoušky skládat. Navíc bude nutné zajistit doplňující náležitosti – podrobnosti v části Praktická část.

 
Nezapomeňte, že ve Velké Británii je rozdíl mezi automobily s automatickou a manuální převodovkou. Řidičský průkaz na auto s manuální převodovkou vás opravňuje také k řízení automobilů s automatickou převodovkou, avšak řidičský průkaz s označením opravňujícím k řízení s automatickou převodovkou vás neopravňuje řídit auta s manuální převodovkou. Většina instruktorů má auta s manuální převodovkou. 
 
Žádosti D1/DL1 a dočasný řidičský průkaz (provisional driving licence)
Žádost D1 (v Severním Irsku se používá označení DL1) se podává v případě, že chcete žádat o dočasný řidičský průkaz (provisional driving licence). Ten potřebujete, jestliže:
 
 • začínáte s kondičními jízdami,
 • se chcete zúčastnit teoretických a praktických testů.
 
Užitečné informace vztahující se k žádostem D1/DL1
 

Region

Anglie, Skotsko a Wales

Severní Irsko

Druh žádosti

D1

DL1

Kde žádost získat

na pobočkách pošty, ve většině autoškol nebo v místní pobočce DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency).

na pobočkách pošty, ve většině autoškol nebo v místní pobočce DVA (Driver and Vehicle Agency).

Kde žádost objednat

www.dvla.gov.uk

tel. 0300 790 68 01. 

 

Zdarma na naší webové stránce v případě objednání jakéhokoliv našeho výrobku.

tel. 0845 402 40 00

 

 

Zdarma na naší webové stránce v případě objednání jakéhokoliv našeho výrobku.

Kam poslat žádost a ostatní potřebné dokumenty

poštou na adresu uvedenou v žádosti nebo osobně na místní pobočce DVLA.

poštou na adresu uvedenou v žádosti nebo osobně namístní pobočce DVA.

 
Pamatujte!
Je třeba přiložit:
 • barevnou fotografii pasového formátu, 
 • pas, 
 • šek nebo poštovní poukázku pro DVLA nebo DVA (v závislosti na místě bydliště) ve výši uvedené v aktuálním ceníku.
Abyste zamezili ztrátě dopisu během doručování britskou poštou Royal Mail, doporučujeme poslat žádost a přiložené dokumenty pojištěným dopisem služby Next Day Special Delivery. Měli byste taktéž přiložit předplacenou a na své jméno adresovanou obálku Next Day Special Delivery, abyste dokumenty získali zpět bez komplikací.
Centra pro teoretické testy
Pokud chcete absolvovat test v češtině, zvolte si jedno z dvanácti center v Anglii, Skotsku a Walesu: Aldershot, Birmingham, Cardiff, Derby, Edinburgh, Glasgow, Ipswich, Leeds, Liverpool, Milton Keynes, Preston a Southgate (Londýn). Vzhledem k možným komplikacím, jimž můžete čelit v Severním Irsku, je nejlepší si testy objednat a zúčastnit se jich v Belfastu.
 
Centra pro praktické testy
Centrum, ve kterém se zúčastníte praktické části zkoušky, si můžete vybrat. Adresy testovacích center naleznete na www.direct.gov.uk (www.dvtani.gov.uk v Severním Irsku).
 
Testy si můžete objednat sami, nicméně běžně to zařizují autoškoly. Na testy se můžete přihlásit:
 1. přes internet na www.direct.gov.uk;
 2. telefonicky na čísle 0300 200 11 22 (0845 600 67 00 v Severním Irsku);
Níže jsou uvedeny ceny, které platí v roce 2012. Upozorňujeme, že poplatky za testy se mohou měnit každý rok!
 
Poplatky za britský řidičský průkaz kategorie B – pro auta (£)
 

 

Anglie, Wales a Skotsko

Severní Irsko

Dočasný řidičský průkaz (Provisional driving licence)

50.00

50.00

Poplatek za teoretické testy

31.00

30.00

Překlad do českého jazyka během teoretického testu

 

170.00 – 600.00 v závislosti na místě konání zkoušky

Prosím, kontaktujte nás pro zjištění ceny

Jízda s instruktorem

 

18.00 – 28.00

18.00 – 25.00

Poplatek za praktickou zkoušku

62.00 – pracovní dny 
75.00 – večery a víkendy

45.50 – pracovní dny 
62.50 – večery a víkendy

Výměna řidičského průkazu

50.00

 

50.00

Výměna dočasného řidičského průkazu za plnohodnotný řidičský průkaz po složení praktické části zkoušky

0.00

 

0.00

Duplikát britského řidičského průkazu (ztráta, poškození)

20.00

 

20.00

 
Učební materiály
Cena za balíček, který nabízí nepostradatelnou pomoc pro budoucí řidiče, se mění a dosahuje desítek liber. Je velmi důležité, abyste k učení používali spolehlivé a platné materiály. Pokud uděláte chybu při testu, nebo se po obdržení řidičského oprávnění dopustíte přestupku, nebudete moci dávat vinu špatně přeloženým textům, ze kterých jste se učili. Především je potřeba, abyste mysleli také na svou vlastní bezpečnost.
 
 
Za pár týdnů můžete v rukou držet britský řidičský průkaz. Stačí se rozhodnout a začít s přípravami. Pomůžeme vám to zvládnout! Zde je váš akční plán:
 
Dnes
Rozmyslete si, zda se budete učit řídit s instruktorem, nebo jestli poprosíte někoho z příbuzných či přátel.
 
Zítra
 • Vyplňte žádost D1 nebo DL1. Jestliže si objednáte cvičební materiály přes naši webovou stránku, můžete obdržet kopii žádosti zdarma. Bude vám doručena společně s objednanými materiály. 
 • Vytvořte si denní plán na několik příštích týdnů tak, abyste byli schopni najít si čas na učení. Počítejte s tím, že strávíte studiem nejméně hodinu denně. Počet cvičných jízd není předepsaný, ale pro žáky je optimální řídit nejméně dvakrát týdně; jinak nebudete mít dostatek praxe a bude vám trvat déle, než se naučíte řídit.
 
Následující dny
Po zaslání přihlášky budete muset nějakou dobu čekat, než obdržíte dočasný řidičský průkaz (provisional driving licence). Většinou to trvá tři týdny. Mezitím se můžete začít připravovat na teoretické testy. Doporučujeme postupovat v tomto pořadí:
 • Přečtěte si námi publikovanou knihu Britská pravidla silničního provozu.
 • Naučte se správně řešit aktuální otázky k testům.
 • Všímejte si nebezpečných situací odehrávajících se na silnicích - využijte DVD s videoklipy podporující schopnost předvídat nebezpečí.
 • Nebudete-li se učit s instruktorem, měli byste si projít všechny detaily jízd s osobou, jež vás bude učit řídit. Je-li tato osoba vlastníkem auta, které budete při výuce používat, bude muset zažádat svou pojišťovnu o zahrnutí vašeho jména do pojistné smlouvy. 
 • Jste-li mimo domov, vnímejte, co se děje na silnici, obzvláště cestujete-li jako pasažér na předním sedadle. Pokuste se analyzovat vše, co vidíte, a spojujte si vše s pravidly a předpisy, se kterými jste se obeznámil/a. To vám pomůže lépe si zapamatovat naučené informace, cvičit postřeh skrze neustálou interpretaci různých situací a vyvozování důsledků z nich, což bude zajisté velmi užitečné, až se sami ocitnete za volantem. 
Den, kdy obdržíte dočasný řidičský průkaz (provisional driving licence)
Dočasný řidičský průkaz vám umožňuje začít s kondičními jízdami a přihlásit se k testům.
 
A potom…
 • Využijte čas strávený v autě, jak nejlépe můžete. Neostýchejte se položit instruktorovi nebo dohlížející osobě jakoukoli otázku a žádat vysvětlení. Ozvěte se, objeví-li se něco, čemu neporozumíte.
 • Přihlaste se na teoretickou část testů. V případě, že si chcete nechat test přeložit do češtiny tlumočníkem s licencí DSA, nás prosím zkontaktujte. Ke zkoušce vás může přihlásit pouze schválený tlumočník s licencí DSA. Za překlad budete muset zaplatit.
 • Po složení teoretické části zkoušky je vhodné zvýšit intenzitu zkušebních jízd. Doporučujeme probrat s instruktorem či dohlížející osobou otázku, kdy objednat praktickou zkoušku. Instruktor či dohlížející osoba nejlépe poznají, zda jste již dostatečně připraven/a. 
 • Přihlaste se k řidičské zkoušce. Zjistěte si, jak se přihlásit přes internet. Pokud se učíte řídit s ADI, měl by to pro vás zařídit on.
 • Měl/a byste se obeznámit s Otázkami na téma bezpečnost a údržba, na něž se vás bude zkoušející ptát při praktické části zkoušky. Všechny otázky naleznete v kapitole Otázky k praktické části zkoušky v Testy na řidičský průkaz ve Velké Británii pro řidiče automobilů
 • Poznámka k praktické části testu. Není důvod k nervozitě – jste dobře připraven/a.
 
Pokud jste si rezervoval/a zkoušky v příliš vzdálené budoucnosti
Pokud jste si rezervoval/a zkoušky v příliš vzdálené budoucnosti, doporučujeme si čas od času ověřit, zda není volný nějaký dřívější termín. To můžete udělat na www.direct.gov.uk.
 
Pozor! Třetí rezervace je poslední a nemůže už být změněna. Jestliže se nezúčastníte testu ani napotřetí, propadne vám poplatek za testy a celá procedura rezervace bude muset být opakována.
Od začátku roku 2012 jsou nové otázky v multiple-choice testu. Zatím nebyly publikovány, takže je nebudete před testem znát. Pro studijní účely publikovala dopravní agentura DSA vybrané cvičné otázky podobné otázkám, které se objeví ve vaší zkoušce. Tyto otázky naleznete v knize Testy na řidičský průkaz ve Velké Británii pro řidiče automobilů.
 
Teoretický test obsahuje následující části:
 • Multiple-choice test (soubor otázek s jednou nebo více správnými odpověďmi) a případovou studii.
 • Předvídání nebezpečí – testy ve formě krátkých videoklipů, jež posoudí vaši schopnost předvídat nebezpečné situace na silnici.
 
Je nutno obstát u obou částí testu. Výsledky testů obdržíte od personálu testovacího centra téměř ihned po ukončení testu. Pokud neobstojíte v některé z těchto částí, budete muset teoretické testy kompletně opakovat. 
 
JAKÉ DOKUMENTY SI S SEBOU MUSÍTE VZÍT?
 
Při příjezdu do testovacího centra budete muset předložit obě části dočasného řidičského průkazu (provisional driving licence), tj.:
 • průkazku s fotografií,
 • dodatek – část řidičského průkazu obsahující dodatečná oprávnění, trestné body nebo diskvalifikace za řízení v podnapilém stavu atd.
Pozor! Pokud s sebou nebudete mít obě části dočasného řidičského průkazu (provisional driving licence), nebudete připuštěn/a ke zkoušce a přijdete o již uhrazený poplatek.
Teoretických testů (multiple-choice testu i případové studie) v češtině se můžete zúčastnit, POUZE pokud vám bude asistovat zkušený tlumočník s licencí od DSA. Naše společnost služby tlumočníků s licencí DSA nabízí. V testovacím centru může testy objednat pouze tlumočník. Tlumočník zaplatí poplatek DSA za test poté, co mu uhradíte poplatek pro DSA a tlumočnické služby vy. Pokud se chcete zkoušky v češtině, kontaktujte nás na 07871 410 164. Poplatky za tlumočnické služby se pohybují mezi 170 a 600 librami v závislosti na testovacím centru.
 
Zapamatujte si: teoretické testy si NEMŮŽETE objednat sami, pokud se rozhodnete podstoupit test v češtině. To může jen tlumočník jmenovaný DSA.
 
MULTIPLE-CHOICE TEST
 
Multiple-choice test obsahuje 50 otázek. 45 z nich jsou typické multiple-choice otázky a dalších pět se bude týkat konkrétních situací – případová studie. Na zodpovězení všech otázek máte 57 minut. V rámci teoretické zkoušky je nutno zodpovědět správně 43 otázek (z obou částí dohromady: multiple-choice testu i případové studie).
 
Odpovědi označíte tak, že se dotknete prstem obrazovky počítače (v této fázi nepoužíváte počítačovou myš). Nemusíte odpovídat na otázky v pořadí, v jakém se objeví na obrazovce. Otázky, ke kterým se chcete vrátit později, si můžete označit.
 
Dříve, než s testem začnete, vám tlumočník ještě jednou řekne, jak postupovat a vysvětlí vám, jak počítačový systém funguje. Můžete si projít cvičební část multiple-choice otázek, abyste si zvykli na tento způsob vyplňování testu. Krátce po skončení tréninkové části začne opravdový test. 
 
Otázky a odpovědi se objeví na obrazovce v angličtině. Tlumočník bude v jiné místnosti, takže nebudete mít možnost ho během zkoušky zkontaktovat. První otázka na obrazovce bude blikat červeně. To znamená, že otázka je čtena anglicky překladateli. V tuto chvíli se ničeho nedotýkejte, vedlo by to k automatickému přečtení otázky tlumočníkovi a došlo by ke smazání překladu. Až se barva změní na černou, uslyšíte překlad. Pokud si přejete slyšet překlad některé odpovědi, musíte se dotknout prstem anglického textu odpovědi na obrazovce. Je povoleno poslechnout si překlad, kolikrát chcete – stačí dotknout se na obrazovce textu, který chcete slyšet. 
 
Může se stát, že vás tlumočník požádá o zopakování otázky nebo výběr odpovědi. Uslyšíte slovo „zopakujte“. V tom případě se dotkněte textu, který byl naposledy čten tlumočníkovi.
 
Vedle každé odpovědi je čtvercové pole. Přejete-li si vybrat odpověď, o níž si myslíte, že je správná, dotkněte se čtvercového pole vedle odpovědi. Pokud si přejete změnit vámi vybranou odpověď, dotkněte se znovu čtvercového pole vedle vybrané odpovědi a poté odpovědi, o které si myslíte, že je správná. 
 
Některé otázky vyžadují více než jen jednu správnou odpověď. Počet požadovaných správných odpovědí je vždy zobrazen v horní levé části obrazovky.
 
Po dokončení multiple-choice testu a případové studie následuje tříminutová přestávka. Po přestávce se zapne automaticky část testu ověřující vaši schopnost předvídat nebezpečí. 
 
PŘEDVÍDÁNÍ NEBEZPEČÍ
 
Tato část se odehrává formou videoklipů umožňujících posoudit, zda dokážete předvídat nebezpečné situace na silnici. Doba trvání je přibližně 20 minut. Musíte získat minimálně 44 z maxima 75 bodů.
 
Než test začne, shlédnete krátké vysvětlující video k této části testu.
Test na předvídání nebezpečí probíhá také na počítači. Avšak tentokrát odpovídáte klikáním myší. 
 
Shlédnete čtrnáct videoklipů zobrazujících každodenní situace na silnici. Ve třinácti klipech uvidíte vývoj vždy pouze jednoho nebezpečí, ale jeden ze 14 videoklipů bude obsahovat dvě nebezpečí. 
 
Za účelem dosažení vysokého počtu bodů v této části testu je nutno zareagovat na nebezpečí v okamžiku, kdy se začne rozvíjet. 
 
Za každou rozvíjející se rizikovou situaci můžete získat maximálně pět bodů. Pokud se vám nepodaří zaznamenat nebezpečí v momentu, kdy se začne rozvíjet, počet bodů, jež můžete získat, se začne snižovat. 
 
Během sledování celého videoklipu musíte být plně soustředěn/a, neboť nebudete mít možnost shlédnout ho opakovaně. Budete mít jen jednu šanci rozvíjející se nebezpečí rozpoznat. 
 
Pozor! Pokud budete klikat bez přestání nebo pravidelně, nezískáte žádné body, o čemž budete vyrozuměn/a zprávou na obrazovce.
 
Ze zkušenosti víme, že je vhodné testy na předvídání nebezpečí procvičovat, neboť ne každý ví, jak během zkoušky reagovat. Doporučujeme koupit si DVD na procvičování předvídání nebezpečí na naší webové stránce.
Dle statistik se noví řidiči na dopravních nehodách podílejí mnohem víc než ostatní řidiči. To se týká především řidičů vlastnících řidičský průkaz jen několik měsíců. Navíc se ukázalo, že řidiči, kteří předvídání nebezpečí nacvičují, dokáží nebezpečné situace na silnici mnohem lépe předvídat.
 
Jak odpovídat ve zkoušce prověřující schopnost předvídat nebezpečí
 
V tomto testu musíte na nebezpečí zareagovat, jakmile se začne rozvíjet.
 
Představte si např. zaparkované auto na okraji vozovky. Na první pohled se nic zvláštního neděje; je to pouhé zaparkované auto. Pokud kliknete nyní, nezískáte, ale ani neztratíte žádné body. Nicméně až se k autu přiblížíte, všimnete si, že jeho pravý blinkr začal blikat. To znamená, že řidič automobilu má v úmyslu se rozjet. To by se mohlo vyvinout v nebezpečnou situaci na silnici, takže pokud v tuto chvíli zareagujete kliknutím, získáte body. Po přiblížení se k vozidlu pravděpodobně uvidíte, že se rozjíždí, a budete muset kliknout znovu. 
 
PROBLÉMY BĚHEM TESTU
 
V případě, že zjistíte jakýkoliv problém s počítačem nebo počítačovým programem během testu, musíte rychle zareagovat zvednutím ruky a upozornit tak dozorce v testovací místnosti, že k vám má přijít, abyste mu mohl/a problém vysvětlit. Je velmi důležité postupovat přesně tímto způsobem. Nastane-li problém, zažádejte o záznam uvádějící, o jaký problém šlo. Pokud u testu neuspějete, tento záznam vám pomůže při žádání o navrácení poplatku za test.
 
Pamatujte, že pokud skládáte test v češtině, otázky a odpovědi na obrazovce budou v angličtině. Překlad uslyšíte ve sluchátkách. Překlad úvodní části a otázek zazní automaticky v momentu, kdy se anglický test objeví na obrazovce. Pokud si přejete slyšet překlad některé z odpovědí, musíte se dotknout prstem anglické odpovědi na obrazovce. Můžete si poslechnout anglický překlad tolikrát, kolikrát budete chtít – stačí se textu na obrazovce pouze dotknout prstem. 
 
PO SKONČENÍ TESTŮ
 
Po dokončení jednotlivých částí testu budete vyzván/a k zanechání zpětné vazby. Vyplnění ankety však není povinné. Otázky v anketě neovlivní výsledky testu. Anketa je anonymní a důvěrná.
 
Pozor! Pamatujte, že testovací místnost můžete opustit až po skončení testu. Po opuštění testovací místnost není dovoleno vrátit se zpátky. 
 
 
Test trvá přibližně 40 minut. Odpovědnost za to, že auto, ve kterém test absolvujete, splňuje potřebné požadavky na testovací auta, je na vás:
 
 • Auto musí být pojištěno na jméno osoby, která se testu zúčastní. Nejste-li vlastníkem auta, vaše jméno musí být zahrnuto v pojistné smlouvě vlastníka auta.
 • Auto musí být pojízdné a musí mít platný průkaz způsobilosti vozidla (MOT test certificate).
 • Platný silniční poplatek musí být viditelně umístěn na čelním skle vozidla.
 • Přední sedadla musí být vybavena opěrkami hlavy. 
 • Ukazatel rychlosti musí měřit rychlost v mph a km/h.
 • Auto používané za účelem zkoušky musí být vybaveno vnitřním zrcátkem pro zkoušejícího, který musí mít možnost vidět, co se děje za vozidlem.
 • Auto musí být vybaveno pravostranným řízením.
 • Nezapomeňte, že chcete-li získat oprávnění k řízení vozu s manuální převodovkou, musíte zkoušku skládat v autě s tímto typem převodovky. 
 • Pozornost věnujte i pneumatikám – na nápravě musí mít vždy stejnou velikost. Např. přední pneumatiky se mohou lišit od zadních, ale OBĚ přední pneumatiky musí mít stejnou velikost. Pneumatiky se mohou velikostně lišit např. tehdy, byla-li jedna z pneumatik nahrazena pneumatikou rezervní. Velmi často jsou moderní automobily vybaveny užšími a lehčími náhradními koly s nižším rychlostním indexem. Objem motoru ani výkon vozidla předpisy neupravují.
 
Praktická část testů může být rozdělena do tří částí.
 1. Kontrola zraku.
 2. Bezpečnost vozidla a otázky k údržbě.
 3. Řízení.
 
1. KONTROLA ZRAKU
 
Toto je velmi jednoduchá procedura, kterou musíte absolvovat, abyste mohl/a pokračovat v praktické části testů z řízení. Zkoušející vás vyzve k přečtení státní poznávací značky automobilu ze vzdálenosti 20 metrů. Pokud neumíte anglicky, musíte napsat, co vidíte.
 
Pamatujte! Pokud nosíte brýle, musíte je během testu používat. 
 
Pokud nepřečtete státní poznávací značku správně, zkoušející změří vzdálenost mezi vámi a automobilem a provede test zraku znovu. Jestliže státní poznávací značku nepřečtete ani pak, nebudete moci pokračovat v testu a poplatek za test vám propadne.
 
2. BEZPEČNOST VOZIDLA A OTÁZKY K ÚDRŽBĚ
 
Zkoušející vám položí dvě otázky, aby zjistil, zda dokážete provést základní bezpečnostní kontrolu vozidla. Zjistí tak, dokážete-li auto připravit k jízdě a zajistit, že nepředstavuje nebezpečí pro řidiče ani ostatní účastníky silničního provozu. Kompletní sadu otázek k bezpečnosti vozidla a údržbě najdete v kapitole Bezpečnostní otázky k praktické zkoušce v knize Testy na řidičský průkaz ve Velké Británii pro řidiče automobilů
 
3. ŘÍZENÍ
 
Zkoušející si všímá bezpečného způsobu řízení a dodržování dopravních předpisů. Proto si musíte dobře prostudovat příručku Britská pravidla silničního provozu a musíte být schopen/a řídit se jí v reálných situacích na silnici. Řiďte se pokyny a instrukcemi zkoušejícího.
 
Praktický test zahrnuje nyní i část zvanou samostatné řízení. Budete muset ujet krátkou vzdálenost vymezenou zkoušejícím, a to bez navigování, krok za krokem. Zkoušející vám trasu popíše. Stanoveného cíle musíte dosáhnout bezpečnou jízdou a za splnění dopravních předpisů; pokud sjedete ze zadané jízdní trasy (např. když špatně zabočíte), nebude to považováno za chybu, neboť to se může stát i zkušenějším řidičům. Samostatné řízení trvá asi 10 minut, celá praktická zkouška asi 40 minut. 
 
Vzhledem k zavedení samostatného řízení nyní stačí absolvovat pouze jeden manévr – změnu ve směru jízdy, couvání do zatáčky a paralelní nebo svislé parkování. Nouzové zastavení tvoří samostatnou část – zkoušející je po vás může chtít kdykoli. V průměru musí provést nouzové zastavení každý třetí kandidát. 
 
Můžete se dopustit patnácti malých chyb, a praktický test přesto složit (šestnáct a více malých chyb vede k propadnutí u zkoušky).
 
Pozor! Pokud se na silnici dopustíte velké nebo nebezpečné chyby, u zkoušky z řízení neobstojíte. Pokud uděláte stejnou malou chybu opakovaně, bude to považováno za velkou chybu a povede to taktéž k propadnutí u zkoušky.
 
U ZKOUŠKY JSTE OBSTÁL/A!
 
Patrně se nemůžete dočkat, až to uslyšíte… Zkoušející se vás zeptá, zda stojíte o to, aby vám byl řidičský průkaz vydán automaticky. To je pochopitelně něco, co většina kandidátů preferuje (můžete touto byrokratickou proceduru projít sami, ale je to mnohem komplikovanější). Zkoušející vám na důkaz toho, že jste u testu obstál/a, vystaví osvědčení.
 
Od této chvíle můžete řídit automobil sám/sama. Plnohodnotný řidičský průkaz obdržíte poštou během následujících tří týdnů. 
 
NEOBSTÁL/A JSTE…
 
Především: nelamte si s tím příliš hlavu. Vždy je dobré požádat zkoušejícího o komentář k vašemu řízení, abyste věděl/a, co zdokonalit, než ke zkoušce půjdete znovu. Vaše chyby budou také uvedeny v protokolu se záznamem z jízdy. 
 
Další zkoušky se můžete zúčastnit nejdřív deset pracovních dnů po ukončení předchozího testu. Na další pokus se připravte lépe. Při přípravě se zaměřte na oblasti, kde pravděpodobně chybujete. Tak získáte jistotu, že uspějete!