Informacje ogólne

Formularz D1 służy do wystąpienia o tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence), o wymianę prawa jazdy (np. polskiego na brytyjskie) lub jego uaktualnienie.

Tymczasowe prawo jazdy:

Pamiętaj

Oryginalny formularz składa się dwóch kartek. Wypełniasz dwie strony pierwszej kartki. Drugą odbierasz - są tam podane wyjaśnienia dotyczące tego dokumentu (Important Notes), nie wysyłaj tej kartki razem z wypełnionym formularzem.

Formularz wypełniasz przez zaznaczenie odpowiednich pól - stawiasz w nich znak x - oraz przez wpisanie drukowanymi literami wymaganych informacji czarnym tuszem.

Przygotowaliśmy tłumaczenie pól formularza w taki sposób, abyś w jak najwygodniejszy sposób mógł skorzystać z taj pomocy. Tam gdzie to było potrzebne, tłumacznie uzupełniliśmy o istotne wyjaśnienia zaczerpnięte z karty "Important notes" oraz z broszury informacyjnej - informatora INF1D.

Jeśli wskażesz myszą pole formularza, zobaczysz polskie tłumaczenie i - ewentualnie - istotne wskazówki.