Informacje ogólne

Formularz DL1 służy do wystąpienia o tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence), o wymianę prawa jazdy (np. polskiego na brytyjskie) lub o jego uaktualnienie w Irlandii Północnej.

Tymczasowe prawo jazdy:

Pamiętaj

Oryginalny formularz składa się z trzech kartek. Wypełniasz obie strony trzeciej kartki. Pozostałe (Application for a driving licence) oddzierasz – to informator; są tam podane wyjaśnienia dotyczące tego dokumentu, nie wysyłaj tych kartek razem z wypełnionym formularzem.

Formularz wypełniasz przez zaznaczenie odpowiednich pól – stawiasz w nich znak „X” – oraz przez wpisanie drukowanymi literami wymaganych informacji czarnym tuszem.

Przygotowaliśmy tłumaczenie pól formularza w taki sposób, abyś w jak najwygodniejszy sposób mógł skorzystać z tej pomocy. Tam, gdzie to było potrzebne, tłumaczenie uzupełniliśmy o istotne wyjaśnienia.

Jeśli wskażesz myszą pole formularza, zobaczysz polskie tłumaczenie i - ewentualnie - istotne wskazówki.