Od 25.03.2013 r. testy na obywatelstwo uległy całkowitej zmianie. Nowa ustawa wymusiła powstanie zupełnie nowej wersji podręcznika, w oparciu o który każdy kandydat na brytyjskiego obywatela musi zdać test. „Życie w UK - Polsko-angielski przewodnik dla przyszłych obywateli” to dwujęzyczna wersja zmienionego wg nowej ustawy podręcznika Life in the United Kingdom, The Polish-English Guide for British Citizenship Applicants, ed. 3. To również pierwsza część dwutomowego wydawnictwa, której część drugą stanowią dwujęzyczne testy „Życie w UK - Polsko-angielskie testy na obywatelstwo”.

 

Przewodnik spełnia wysokie wymagania merytoryczne, jak i językowe. Pod względem wiedzy zawiera wszystkie sprawdzane na teście zagadnienia, które zostały precyzyjnie omówione. Jest podzielony na pięć głównych rozdziałów, które w zależności od swojej obszerności dzielą się na kolejne części. Pod każdą z nich znajdują się zagadnienia kontrolne, dzięki którym można systematycznie sprawdzać swoją wiedzę.

 

Ze względu na dwujęzyczność wydania, jest to unikalna i jedyna pozycja na rynku brytyjskim skierowana do polskiego czytelnika. Obok oryginalnej wersji angielskiej znajduje się wierne polskie tłumaczenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno uczący się języka, jak wszyscy ci, którzy biegle się nim posługują, mogą efektywnie zdobywać wiedzę do testu.

 

Zawartość:

Rozdział 1: The values and principles of the United Kingdom/Wielka Brytania - jej wartości i zasady

Rozdział 2: What is the UK?/Czym jest Zjednoczone Królestwo?

Rozdział 3: A long and illustrious history/Wiele wieków znakomitej historii

Rozdział 4: A modern, thriving society/Współczesne, prosperujące społeczeństwo

Rozdział 5: The UK Government, the law and your role/Rząd UK, prawo i Twoja rola społeczna

Życie w UK – Polsko-angielski podręcznik dla przyszłych obywateli

SKU: Życie w UK - Poradnik
£35.00Cena
  • Najnowsza dwujęzyczna wersja oficjalnego podręcznika dla przyszłych brytyjskich obywateli.

    Funkcjonalny format A4, kolorowy druk, miękka oprawa, 92 strony.